Evaluering

En liten evaluering av badesesongen.
Gjennomført, men har nok hatt mindre vann på kroppen en normalt.