En verden full av dører

Vi bor i en verden med mange dører.

Smygtitter inn i et rom
Du har ingen adgang.
Du kommer ikke inn, du er for streit
Du har ingen adgang.
Du kommer ikke inn, du er for streit