Dykkersyke

Dette er et bevis på at dykkersyke fins. Tydelig noe rart som skjer med nasen?

Dykkersyke