Dirt jump

Hvis enn ikke har en dirt jump sykkel lager man enn.
Hvordan? Man tar en ny sykkel og skrur av det meste, setter på et par gamle deler og vips noe som ligner en dirt jump.

Dirt jump mekking