Det sorte hull

Dette hullet kunne en ikke gå så nært. Stor, kraftig kraft. Trolig er dette et av de sorte hullene som fins i Finnemarka.

Det sorte hull.