Dere

Hvem er dere som tar padlebildene?
Slik ble jeg møtt på av en kar i skiløypa idag,
Jeg fikk ikke svart før neste kommentar kom. «Ja, dere må jo være mint to. Man kan ikke ta slike bilder alene. Da trengs det flere»

Og mannen har rett. Her er det flere i teamet for å ta slike bilder.

vinterpadling
Alle foto: Longfjeld&Øvergaard


Who are you taking the paddling pictures?
This is how I was greeted by a guy on the ski slope today,
I didn’t get to reply until the next comment came. «Yes, you must be mint two. You can’t take such pictures alone. Then more are needed»


And the man is right. Here there are several people in the team to take such pictures.