D13

Milorg D13 (Milorgdistrikt 13)
Denne plassen for flydropp var nok valgt fordi terrenget var godt egnet. Flatt og oversiktlig, men med mange muligheter for å gjemme seg. Sikkert spennende og harde dager for de som var med.
Hvor: Øst for Breilivatnet

Kilde: https://snl.no/Milorg