Kategori: Places

30. juli 2020

Sau

Kulturlandskap i endring. Ingen sau i dalen. Nå blir det spennende å se hvordan det…

14. juli 2020
11. juli 2020

Monte Carlo, Ankerlia. For over 120 år siden startet et gruve eventyr i Birtavarre. Det ble…

8. juli 2020

Trimtur til Treriksrøysa. Var noen i Sverige? Karantene?https://ut.no/turforslag/1110292/treriksrysa

7. juli 2020

På obligatorisk tur til Baalsrudhula i Manndalen.Hvor: RUOVDDÁŠ https://ut.no/turforslag/1110201/baalsrudhula-i-manndalen