Bumleåsen

Bomleåsen ligger øst for store Bumla, mot de pene tjerna. Landskapet her er flott og har en særegen karakter.
Foto fra 30.09.2019