Brutal arbeidsgiver

Jeg er en brutal, nådeløs arbeidsgiver. Det er såvitt jeg får bevilget meg selv en kaffepause.