Breilivaffel

Breilivaffel er bra. Det fine med Breilihytta er at enn selv kan bestemme hvor langt enn vil gå. Mulighetene for langtur før vaffelen er mange og turen kan bli så lang en selv vil.
Jeg valgte en middels tur. Det var bra nok idag. Damheggsjø- Breili t/r

Det er alltid hyggelig vertskap på hytta.

Hadde jeg valgt langtur idag har det sikkert blitt mer av dette.

Dagens rute

Denne turen var fin.
https://www.jajo.no/religios/

Turforslag fra ut.no
https://ut.no/turforslag/112761/pa-ski-til-breilihytta