Born in the U.S.A – II

Jaaa til flytting av fjell. Vi vil ha rett vei.

Nevada. Her kan de lage vei uten svinger. Jeg synes veifolka i Norge burde gå på kurs og lære. (etter flyttepåfjellkurs)
Nevada. Her kan de lage vei uten svinger. Jeg synes veifolka i Norge burde gå på kurs og lære. (etter kurset i flyttepåfjell)