Blåveis

Det er fortsatt blåveis å se i skogen,
Hvor: Koboltgruvene, Modum

Blåveis
Hestehovmafiaen