Bjørkeskog

Høst, bjørkeskog

Dette bildet tror jeg hadde vært flott på veggen i stormformat