Bilvrak

Dette er en ekte miljøgrop. En god gammeldags søppelplass med mange minner og tungmetaler. Både minnene og miljøgifter siger sakte ut i fjorden. Det blir det god fisk av.

Bil av ukjent merke.

Er det noe en kan gjøre. Sikkert.
Mitt forslag er at det må bevilges penger til opprydding av slike gamle miljøgroper. Dette kan ikke grunneiere ta seg av.

En ekte, god, kvalitetsmiljøgrop i vakre Manndalen.
Min påstand er at det finnes mange ut av disse i bygda og i hele Norge. Dette går rett i matfatet vårt.