Båthjelm

Da fikk jeg endelig tak i båthjelmen JS ønsket seg.

Kjøllebrønd, Kragerø