Basecamp + politikk

Litt politikk tillater jeg meg på min egen blogg. Les det hvis du vil.

Jeg sitter å funderer, tenker på hvor godt det er å hatt en god «basecamp» . En historie
I mitt yrke som lærer registrerer jeg at mange ikke har det. For meg er min historie og min basecamp bare fylt av gode følelser.
For barn som ikke har det kan livet bli mer utfordrende. Jeg registrer at vi voksne ikke alltid er like flinke til å se dette. Opptatt av læreplaner og formålsparagrafer som vi er. 

Litt tilfeldig, litt av eget engasjement er jeg nå blitt kommunepolitiker. Nå er det budsjett og økonomi. Penga må på plass for å opprettholde en god skole og alle de
andre tilbud som en kommune skal gi. Jeg registrer at villigheten til å ta fra de som har lite er stor, og de som har alt på greit stell får det som før.
Spesialundervisning og oppfølging av barn som trenger hjelp blir robba og sitter hjelpeløse tilbake.

Jeg synes dette er et av flere argument for at vår kommune bør innføre eiendomsskatt. Med eiendomskatt kunne vi gitt barn uten en «basecamp» slik jeg har opplevd en  muligheten til å få hjelp til å skape en bedre «basecamp» for sine liv. Jeg tror dette vil være et bærekraftig tiltak for alle oss i Modum.

Ja til eiendomsskatt i Modum Kommmune!