Barmark

Nå er vi heldige som får drive på med kvalitetstrening på barmark. 
Mange andre må slite milevis på ski.