Badeliv – IV

Badeliv.
Et enkelt bilde av bad og liv.