Badeliv

Badeliv etter jobb. Det liker vi. Lenge leve et godt sommervær.
Hvor: Sysletjern

Fra arkivet Sysletjern; https://www.jajo.no/sysletjern-4/

SUP er en fin sak å ha når enn bader.