Forfatter: Longfjeld

Dette er ikke helt som Storhaugen i Manndalen, men det duger til trim etter jobb.

Det er mye ansvar å ha fuglekasser. Jeg har idag kontrollert at kassene holder god HMS standard…

               

Trening, Breili. Vikersund.

Det er ikke mer spor på halsen enn det bør være etter 30 år. Det…