Forfatter: Longfjeld

Kvisten, kvisten, kvisten

Kjerringdalen i Manndalen, Nord-Troms

Denne karen rekker litt fiske mellom skoleslutt og høstmørket. Hvor: Gravfoss

Det går raskt mot høst:Hvor: Hvalsbekken

Det er enda noen dager med fiske.Hvor: Gravfoss, Modum

Her ser et lite glimt av kvelden før orrfugljakt (toppbilde) Viktig med bållukt i klærne…

Badesesongen nærmer seg slutten for de aller fleste? Da har vi bare minnene igjen.