Austadmarka bygdeborg

På oppdagelsesferd.
Moro med å finne nye plasser å besøke i nærområdet.
En særdeles fin bålplass for en høsttur.

Rester av steingjerde

Info fra kulturminnesok.no
Austadmarka bygdeborg

Lagt inn av: Viken fylkeskommune

Steinmuren er ca. 10 m lang, tydelig oppmurd der kollen er slakest. Mulig bygdeborg.

Kontrollregistrering 2014: På bakgrunn av murens karakter og plassering er lokalitetens art i Askeladden er omdefinert fra gjerde/innhegning til forsvarsanlegg, og vernestatus fra uavklart til automatisk fredet. Anlegget skiller seg imidlertid fra andre bygdeborger i området, blant annet i form av den store høydeforskjellen og avstanden til gamle gårder. Det er mulig at anlegget kan ha hatt en annen funksjon enn forsvar (pers.medd. Tryggve Bernt 2015).

Kilde : https://kulturminnesok.no/minne?queryString=https://data.kulturminne.no/askeladden/lokalitet/135476

Utsikt mot Vikersund