Askjumbekken

Askjumbekken har et toppunkt. Var innom plassen idag.
Hva skal man si. «Dæken. Her har det vært trykk under flommen»

Lokation er en fin plass for å lære seg fotografi. Her er det muligheter,

Litt av fossen
Høstløv
Is og vann
Dette er det som kalles høstrot
Vann i bøtter og spann

Gamle fortellinger:
https://www.jajo.no/askerudbekken-naturreservat-ii/