Arabisk same

Det finnes trolig få arabiske samer.