Amatørfotograf

Amatørfotograf. Her har vist fotografen glemt å stille noe på innstillingene.