Alltid moro på tur

Alltid moro på tur. Her er et selvportrett fra Skardalsgammen. Som portrettet viser er dette en artig kar.