Alle barna fikk…

Alle barna på tur fikk cor….. unntatt Johanna.