álit

Arbeidstittel. Her bør jeg finne på et godt navn til bildet.