7-stjernes hotell

Kanskje er dette det andre 7-stjernes hotellet som fins?
Øverst oppe i Manndalen. Plassen har sikkert vært en gammel overnattingsplass og er nå oppdatert til dagens standard. Det er slik med fine plasser. De må brukes av folket som går forbi til ulik tid. Usikker idag hva plassen heter men kan være Givialli? Eller er Givialli, NJIVIALLI?


Simon oppdaterer hytteboka.