51

Idag ble jeg 51 år gammel. Hurra!
Men, fortsatt er jeg så liten at jeg ofte savner mamma og pappa.