Båltur

Vi fikk fyr og det ble bål. 
Biff ble det og.

Fredagskveld. Middagslaging
Fredagskveld. Middagslaging

påturV

 
Morgenkaffe
Ansvarlige for morgenkaffen gjør jobbe sin.

 

Morgenkaffen er ferdig. Da kommer sistemann.
Morgenkaffen er ferdig. Da kommer sistemann.