1.09

Mye å lære og mye å ta hensyn til om en skal bli en flinkere skismører.