Forfatter: Longfjeld

Yes. Fotografen er fornøyd. Takk til kjører. @ljlongfjeld

Villmannen på døra i kveld. 

Gutten

Sterke, treige og seige muskler trenes for å bli noe raskere.

Hvilken art vet jeg ikke. 

Her har jeg hatt mange fine stunder med bestemor og bestefar. Lefse og kaffe. Rømmekolle…

Idag tok vi de raskeste saustiene hjem fra butikken. Det går omså-korfort.      

I ura her lå bestemor og familien under krigen. Uvisst hvor lenge, men vi snakker…

Idag lager LJ middag. Sild og rype ser det ut som menyen blir.

Ruovddáš Elvenes med seterdrift (gjeiter) og juv. Elva renner gjennom juvet. Ruovddáš betyr gjel eller…